Privacy verklaring

Graag informeer ik u over de verwerking van uw persoonsgevens. Om goede zorg te kunnen verlenen sla ik uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Ook gebruik ik deze gegevens bij een volgende behandeling. Dit opslaan en gebruiken wordt ‘verwerken’ genoemd. U gaat met die verwerking akkoord als door uw zorg door mij te laten uitvoeren.

1. Ik respecteer de privacy van mijn cliënten. Ook als het gaat om het digitaal opslaan en verwerken van uw gegevens. Ik sla uw persoonsgegevens op en ik verwerk deze gegevens zodat ik een goede zorg aan u kunnen verlenen. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

2.Uw gegevens verstrek ik niet aan derden, tenzij u daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.Als u daaraan behoefte heeft, kunt u onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u dan een schriftelijk verzoek hiertoe.Als u vindt dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen niet correct zijn, kunt u schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

3.U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen. De wettelijk bewaartermijn bedraagt echter 15 jaar. Na beëindiging van het behandeltraject worden uw gegevens opgeslagen op een inactief archief.

4.U kunt uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ik sla uw gegevens in dat geval op in een inactief archief vanwege de wettelijke bewaartermijn in verband met de wettelijke bewaartermijn.

5.U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerken.

6. U krijgt bericht als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

7. Ik verwerk uw gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.  Hierbij houd ik me aan de wettelijke bewaartermijnen.

8. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

9. De functionaris gegevensbescherming is Babette Keijzers.